Vår Miljö

Från lokalt till globalt

Vi är medvetna om att den verksamhet vi bedriver påverkar miljön både lokalt och globalt. Det är självklart för oss att ta ansvar och göra allt vi kan för att minimera vårt avtryck. Vi arbetar aktivt med att mäta, hantera och lära oss mer om vår miljöpåverkan och vad vi behöver göra för att bli klimatneutrala.

Vi återvinner förstås allt vårt bilglas!

Allt bilglas som blir avfall inom vår verksamhet källsorteras och återvinns till 100%. Det blir glasflaskor av det, men även isoleringsmaterial, golv och annat inom bygg. Allt övrigt spillmaterial källsorteras enligt tydliga riktlinjer och med tanke på vår personals säkerhet. Vår strävan är att snabbt bli klimatneutrala och arbetar därför aktivt med att utmana vår verksamhet på klimatfronten. Till exempel erbjuder vi nu endast el-lånebilar och använder bara förnybar eller grön energi. Detta är bara början och mer är på gång!

Hållbarhet just nu

E-car carglass branded image

Hos oss får du bara låna elbilar!

Vi har flera projekt igång för att minska vår negativa påverkan på miljön. Ett är att vi har ersatt alla våra lånebilar med elbilar och/eller cyklar. Bra för dig och bra för framtiden.

Green light bulb

Grön el!

Vi ersätter löpande alla glödlampor med lågenergilampor samtidigt som vi driver projekt för att optimera elförbrukningen till ett minimum och ser till att den är grön.

Små projekt med stor påverkan

Nyligen påbörjades ett klimatvänligt initiativ i vårt systerföretag Carglass®Danmark där vi underlättar för kunderna samtidigt som vi tar hänsyn till miljön - med mobil reparation. Vår tekniker kommer dit du är på elcykel med verktygslåda i högsta hugg. Vi ser till att din ruta blir lagad med minsta möjliga klimatpåverkan och att du snabbt kan fortsätta med din dag.

Nytt testprojekt i Danmark

Nytt testprojekt i Danmark

Lagar istället för att byta bäst för miljön

En grundläggande del i vår affärsplan är att vi alltid försöker laga ett skadat bilglas istället för att byta det. Det är inte bara bättre för din plånbok, det är även väldigt mycket bättre för miljön. Avfallet från 40 lagningar ryms nämligen i din hand, medan avfallet från 40 vindrutebyten ryms i en lastbil - vilket i det långa loppet blir många ton!

eco-logo

Vårt viktiga samarbete med EcoVadis

I flera år har vi samarbetat med EcoVadis - en världsledande utvärderingsplattform för företags hållbarhetsarbete. Deras utvärdering synar hur väl vi uppfyller deras högt ställda krav på hur företag ska arbeta med miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, etik och inköp. Inom EcoVadis globala nätverk rankas fler än 100 000 företag i över 200 sektorer och 175 länder. Vi på Carglass® är förstås oerhört stolta att vara bland de topp 5% som har blivit tilldelade statusen GULD för 2022! Vi fortsätter oförtrutet vårt arbete med CSR under 2023 och siktar på att nå den högsta rankingen: PLATINA.

Ladda ner rapporten

FN:s Global Compact

Carglass® har genom koncernbolaget Belron undertecknat FN’s Global Compact och följer deras 10 principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Våra 4 fokusområden är nr 8 "Decent work and Economic growth", nr 10 "Reduced Inequalities", nr 12 "Responsible Consumption and Production" och nr 13 "Climate Action". Du kan läsa mer om Belrons Responsbile Business här.