Corporate Social Responsibility

Vi vill bidra till en positiv utveckling!

Carglass® är en del av något större

Carglass® är lokalt verksam i Sverige men vi är också en del av Belron - en global koncern som verkar i 37 olika länder. Oavsett var i världen Carglass® har sina verkstäder, är vi oerhört medvetna om att vi påverkar såväl människor som miljö och ekonomi. Genom att aktivt arbeta med Corporate Social Responsibility (CSR), strävar vi ständigt efter att leva upp till tuffa krav och bidra till en positiv utveckling av vårt samhälle och vår gemensamma miljö. Läs mer om hur vi arbetar!

Vår likabehandlingspolicy

Vi grundar vår likabehandlingspolicy på Carglass® identitet, som betonar driv, omtänksamhet, äkthet och samarbete. Målet är att skapa en yrkeskultur som välkomnar mångfald och främjar lika rättigheter och möjligheter för alla oberoende av kön, könsidentitet, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Genom att motverka diskriminering och främja jämställdhet strävar vi på Carglass® efter att skapa en trygg arbetsmiljö där alla kan bidra till verksamhetens utveckling. Ledarskapets betydelse, utbildning och samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare är centrala för att genomföra och följa upp likabehandlingsarbetet.

Carglass® likabehandlingspolicy.pdf

Värderingar i vår vardag

Vår gemensamma värdegrund är en mycket central del i vårt affärs-DNA. Det innebär att vi aktivt arbetar för att bidra till en positiv samhällsutveckling med fokus på miljö, samhälle, vårt företagande och inte minst, grunden till allt som vi gör - våra anställda. Vi vill göra skillnad på riktigt! Och vi gör det med utgångspunkt i våra värderingar att vara: engagerad, omtänksam, uppriktig och samarbetsvillig.

Våra värderingar ligger även till grund för vårt sätt att arbeta vilket framgår i vår uppförandekod som du kan ta del av här:

Carglass® Uppförandekod.pdf

Vi tar ansvar med omtanke

Som en del av Belron har vi på Carglass® gemensamma initiativ och regelverk för att säkerställa att vi agerar ansvarsfullt och med omtanke. Det gäller förstås både på huvudkontoret och på våra verkstäder. Resultatet är det stora förtroende och höga betyg som såväl våra anställda som våra kunder visar oss. Något vi stolt jobbar vidare på varje dag.

Tillsammans skapar vi en bättre värld

Carglass® jobbar aktivt för att göra världen ännu lite bättre. På global nivå bidrar vi årligen till Belrons stora satsning på välgörenhetsprojektet Africa Tikkun och lokalt samarbetar vi bland annat med Barncancerfonden. Båda dessa organisationer är djupt engagerade i skapandet av så mycket bättre förutsättningar för barn och ungdomar. Arbete som vi på Carglass® är både stolta och tacksamma för.

Carglass® är Ecovadis Guld certifierade!

Varje år utvärderas vårt hållbarhetsarbete av Ecovadis och vi är mycket stolta över att vara bland de 5% bästa företagen - av hela 20 000 företag världen över! Vår verksamhet granskas då i detalj vad gäller allt från vårt miljöarbete till hur vi hanterar mutor, korruption och jämställdhet.

 • Belron Code of Ethics

  Som en del av Belrons globala verksamhet, delar Carglass Sverige samma vision och mål som är uppsatta i vår gemensamma Code of Ethics

  Läs mer om Code of Ethics
 • Att visa hänsyn och respekt

  Som en del av Belron ingår vi i en stor koncern - verksamma i över 35 länder. Tillsammans har vi en gemensam vision att "göra skillnad med verklig omsorg" - därför har vi också samma “Ways of Working” för alla anställda och leverantörer.

  Läs mer om vår arbetsplats
 • Supplier Code of Conduct

  Vi ställer höga krav på alla våra leverantörer och samarbetspartners. Läs hela vår Code of Conduct som guidar våra affärsbeslut i allt vårt dagliga arbete.

  Läs Supplier Code of Conduct