Våra värderingar

Carglass® mål är att vara det självklara verkstadsvalet vid lagning och byte av bilglas.

Vi tror till fullo på att agera ansvarsfullt i alla aspekter som företag. På Carglass® agerar vi etiskt och med hög integritet i allt vårt arbete. Vi är stolta över det förtroende som våra kunder, anställda och samarbetspartners känner för oss och vi kommer alltid att arbeta aktivt för att bibehålla och utveckla detta.Carglass® värdegrund är att bidra till en positiv samhällsutveckling. Det gör vi utifrån fyra viktiga ansvarsområden som alla ligger till grund för det vardagliga arbetet på Carglass®. Dessa fyra ansvarsområden är vår miljö, att ge tillbaka, hur vi arbetar, och grunden till allt - våra anställda.Carglass® har genom koncernbolaget Belron undertecknat FN’s Global Impact. Vi kan därmed stolt visa på att vår globala verksamhet och strategi går i linje med Global Impact:s 10 principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi dokumenterar och publicerar årligen våra framsteg inom de 10 principerna. Här kan du läsa den senaste rapporten.

Corporate Social Responsibility - vad är det?

Hos oss på Carglass® är det viktigt att ge tillbaka till samhället och miljön. Vi arbetar aktivt med CSR (Corporate Social Responsibility) som innefattar flera olika komponenter. Här är några exempel:

  • Stödja jämställdhet och aktivt motverka diskriminering

  • Stödja och respektera de mänskliga rättigheterna

  • Ge tillbaka till samhället i form av att bistå organisationer som aktivt arbetar för förbättrade levnadsvillkor

Våra samarbeten

Barncancerfonden

Vi är stolta över vårt samarbete med Barncancerfonden och stöttar dem helhjärtat i deras vision att utrota barncancer. Barncancerfonden finansierar idag 237 forskningsinitiativ och är idag den största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Utöver det stöttar Barncancerfonden den drabbade och deras familjer och ser till att de får den vård och stöd de behöver.Idag överlever 85 % av alla drabbade barn men Barncancerfondens mål är på lång sikt är att nå en hundraprocentig överlevnad.

Ecovadis

Varje år utvärderar vi vårt hållbarhetsarbete i Sverige och vi är mycket stolta över att vi de senaste åren erhållit Ecovadis guldmedalj för detta arbete. Av de ungefär 20,000 företag som Ecovadis utvärderar varje år tillhör Carglass® de 5 % i toppskiktet som får bästa betyg!Utvärderingen omfattar 4 områden:

  • Hur vi hanterar vår påverkan på miljön - ex energiförbrukning och växthusgaser (CO2), lokala föroreningar, kemikalier, avfall, hållbar konsumtion

  • Hur vi arbetar med våra anställda – ex arbetsmiljö och hälsa, arbetsvillkor, diskriminering, mänskliga rättigheter

  • Hur vi arbetar med våra kunder - ex korruption och mutor, ansvarsfull marknadsföring

  • Hur vi arbetar med våra leverantörer - ex socialt ansvar och miljöansvar hos leverantörer

Afrika Tikkun

Även vårt koncernbolag Belron arbetar aktivt med att ge tillbaka till samhället genom ett samarbete med Afrika Tikkun. Det är en stiftelse i Sydafrika som är dedikerade till att investera i utbildning, hälsovård och sociala tjänster för utsatta barn, ungdomar och deras familjer. För att stödja Afrika Tikkun genomför Belron varje år ett triathlon i London för att samla in pengar till stiftelsen. Från Carglass® i Sverige får alla medarbetare som vill vara med och delta, Carglass® står för rese- samt hotellkostnaderna för att underlätta för så många som möjligt att kunna vara med.