Carglass®, en del av Belron

Carglass® är en del av Belron - en global koncern som är världsledande experter på lagning och byte av bilglas. Carglass® har runt 100 verkstäder i Sverige, här hjälper vi dig att laga och byta bilrutor oberoende av bilmärke eller årsmodell.

2019 sysselsatte Belron 29 000 människor dagligen, i mer 39 länder på 5 kontinenter och vi betjänar mer än 18,2 miljoner kunder varje år. I många länder har vi möjlighet att reparera och byta vindrutor 24h om dygnet.

I hjärtat av allt vi gör är vårt åtagande att alltid leverera kundservice i världsklass. Vi mäter kundnöjdhet i alla våra verksamheter genom att be våra kunder att betygsätta oss baserat på frågan:

"Hur troligt är det att du rekommenderar oss till en vän eller kollega?" Vi är oerhört stolta över att vårt globala betyg är över 80%.

En av grundpelarna i Carglass® affärsidé är att våra tekniker alltid ska ha tillgång till rätt glas av högsta kvalitet. Mer än 95% av rutorna är alltid tillgängliga från vårt lager, och vi har över 3,5 miljoner glasrutor i lager.

Skadat bilglas?

Carglass® hjälper dig oavsett vilken glasskada du har råkat ut för! Vi lagar stenskott och byter glasrutor på alla bilmärken och årsmodeller. Självklart lämnar vi garanti på alla utförda arbeten.

Boka direkt

Våra värderingar

Vi tror till fullo på att agera ansvarsfullt i alla aspekter som företag. På Carglass® agerar vi etiskt och med hög integritet i allt vårt arbete. Vi är stolta över det förtroende som våra kunder, anställda och samarbetspartners känner för oss och vi kommer alltid att arbeta aktivt för att bibehålla och utveckla detta.

Carglass® värdegrund är att bidra till en positiv samhällsutveckling. Det gör vi utifrån fyra viktiga ansvarsområden som alla ligger till grund för det vardagliga arbetet på Carglass®. Dessa fyra ansvarsområden är vår miljö, att ge tillbaka, hur vi arbetar, och grunden till allt - våra anställda.

Carglass® har genom koncernbolaget Belron undertecknat FN’s Global Impact. Vi kan därmed stolt visa på att vår globala verksamhet och strategi går i linje med Global Impact:s 10 principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi dokumenterar och publicerar årligen våra framsteg inom de 10 principerna. Här kan du läsa den senaste rapporten.

Din integritet

Vi på Carglass® värdesätter din privata integritet. Alla personuppgifter som du lämnar till oss förvaras konfidentiellt.

Din integritet

Corporate Social Responsibility - vad är det?

Hos oss på Carglass® är det viktigt att ge tillbaka till samhället och miljön. Vi arbetar aktivt med CSR (Corporate Social Responsibility) som innefattar flera olika komponenter. Här är några exempel:

 • Stödja jämställdhet och aktivt motverka diskriminering

 • Stödja och respektera de mänskliga rättigheterna

 • Ge tillbaka till samhället i form av att bistå organisationer som aktivt arbetar för förbättrade levnadsvillkor

Våra samarbeten

Barncancerfonden

Vi är stolta över vårt samarbete med Barncancerfonden och stöttar dem helhjärtat i deras vision att utrota barncancer. Barncancerfonden finansierar idag 237 forskningsinitiativ och är idag den största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Utöver det stöttar Barncancerfonden den drabbade och deras familjer och ser till att de får den vård och stöd de behöver.

Idag överlever 85 % av alla drabbade barn men Barncancerfondens mål är på lång sikt är att nå en hundraprocentig överlevnad.

Ecovadis

Varje år utvärderar vi vårt hållbarhetsarbete i Sverige och vi är mycket stolta över att vi de senaste åren erhållit Ecovadis guldmedalj för detta arbete. Av de ungefär 20,000 företag som Ecovadis utvärderar varje år tillhör Carglass® de 5 % i toppskiktet som får bästa betyg!

Utvärderingen omfattar 4 områden:

 • Hur vi hanterar vår påverkan på miljön - ex energiförbrukning och växthusgaser (CO2), lokala föroreningar, kemikalier, avfall, hållbar konsumtion

 • Hur vi arbetar med våra anställda – ex arbetsmiljö och hälsa, arbetsvillkor, diskriminering, mänskliga rättigheter

 • Hur vi arbetar med våra kunder - ex korruption och mutor, ansvarsfull marknadsföring

 • Hur vi arbetar med våra leverantörer - ex socialt ansvar och miljöansvar hos leverantörer

Afrika Tikkun

Även vårt koncernbolag Belron arbetar aktivt med att ge tillbaka till samhället genom ett samarbete med Afrika Tikkun. Det är en stiftelse i Sydafrika som är dedikerade till att investera i utbildning, hälsovård och sociala tjänster för utsatta barn, ungdomar och deras familjer. För att stödja Afrika Tikkun genomför Belron varje år ett triathlon i London för att samla in pengar till stiftelsen. Från Carglass® i Sverige får alla medarbetare som vill vara med och delta, Carglass® står för rese- samt hotellkostnaderna för att underlätta för så många som möjligt att kunna vara med.

Belron Way of Fitting

The Belron Way of Fitting är en patenterad process som utvecklats av Belron Technical. The Belron Way of Fitting innebär att varje servicetillfälle tillämpar exakt samma process med syfte att uppnå Belrons höga kvalitetsstandard i varje utförd tjänst oavsett vilken verkstad du befinner dig på i världen.

Detta bidrar till:

 • Ökad säkerhet för både dig som kund och för våra tekniker.

 • En genomgående hög teknisk kvalitet enligt Belrons världsledande standard.

 • En ständig vidareutveckling av tjänster och kundservice.

The Belron Way of Fitting är en levande process - vi arbetar kontinuerligt med teknisk utveckling för att säkerställa att vår metod alltid ligger steget före. En viktig del i detta led är att tillhandahålla våra tekniker branschledande verktyg så att de alltid har möjligheten att utöva sin tekniska kompetens till fullo.

Belron Technical För att utveckla ny teknik och driva branschstandarden framåt finns forsknings-och utvecklingsavdelningen Belron Technical. På Belron Technical arbetar man med innovation och forskning för att i ett nästa steg direkt omsätta ny kunskap och teknik till The Belron Way of Fitting.

Belron Technical ansvarar för:

 • Identifiera och implementera best practice för lagning och byte av bilglas.

 • Utveckla innovativa verktyg i syfte att säkerställa kvalitet och säkerhet.

 • Bedriva vetenskaplig forskning inom bilglasskador.

 • Den koncerngemensamma kvalitetsprocessen - The Belron Way of Fitting.

Miljö

Vi är medvetna om att den verksamhet vi bedriver påverkar miljön både lokalt och globalt. Därför arbetar vi på Carglass® aktivt med att mäta, hantera och lära oss mer om vår miljöpåverkan. Att mäta vår klimatpåverkan har gjort det möjligt för oss att ta kontroll över de koldioxidutsläpp vi genererar. Vidare ser vi även till den miljöpåverkan som förekommer i ett andra och tredje led relaterat till vår verksamhet, i syfte att ta ett så stort ansvar som möjligt för vår verksamhets miljöpåverkan.

På Carglass® och inom hela Belron-koncernen arbetar man efter principen att i första hand alltid försöka laga ett skadat bilglas istället för att byta det. Vi har räknat ut att reparation av bilglas släpper ut upp till 44 kg mindre koldioxid än ett byte.

Du som kund har också möjlighet att minska din påverkan på miljön genom att laga en mindre glasskada omgående istället för att vänta tills rutan spricker!