Repor i vindrutan

Repor i vindrutan

Slitage på vindrutor ger nedsatt sikt redan efter ca 8.000 mil och påverkar även förarbeteendet, visar en studie genomförd av Statens Väg- och Trafikforskningsinstitut. En sliten eller skadad vindruta bör därför kontrolleras regelbundet och bytas eller lagas snarast. Vill du veta om din vindruta utgör en trafikfara? Besök någon av våra verkstäder så utför vi kostnadsfritt en kontroll av din bilruta.

Polera bort repor 

Vi polerar ej bort repor i vindrutor i våra verkstäder. Är glaset skadat av en spricka eller repa så ska rutan bytas ut av säkerhetsskäl då hållfastheten inte längre kan garanteras.

Går det att få bort repor med polering?

Det finns en mängd olika metoder som kan användas i försök att polera bort repor från vindrutan. Ingen av dessa har visat sig bra nog och kan dessutom påverka rutans kvalitet och hållfasthet vilket kan innebära en säkerhetsrisk. Om din vindruta är repig bör den därför bytas ut.

Vid byte av vindruta på grund av repor eller annat slitage täcks inte bytet av bilglasförsäkringen. Det beror på att denna typen av skador inte går under glasskador. Carglass® byter självklart din vindruta oavsett om du har en bilglasförsäkring eller ej. Gå till våra priser för att läsa mer. Där kan du även begära en prisoffert för byte av bilglas på din bil utan glasförsäkring.

Är du osäker på om din vindruta går att laga eller behöver bytas och om det täcks av din glasförsäkring? När vindrutan är sprucken, har fler än 3 stenskott eller om stenskottet är placerat mindre än 5 cm från fönsterkanten behöver rutan bytas. Den kan också behöva bytas om stenskott är placerat i siktfältet. Dessa skador går under typen glasskador och täcks av din glasförsäkring.

Boka tid

Vilket resultat kan man förvänta sig?

Eftersom resultatet är så pass varierat när repor på bilglas poleras bort utgör det en säkerhetsrisk. Glaset kan påverkas i kvaliteten och hållfastheten och rekommenderas ej. 

Hur kan man undvika repor i vindrutan?

Här nedan kan du läsa mer om hur ofta du bör byta torkarbladen, fylla på med spolarvätska samt vad du ska tänka på när du tvättar bilen och när du skrapar rutan på vintern för att undvika repor i vindrutan.

Byt torkarbladen

Byt dina torkarblad med jämna mellanrum och helst i samband med att du fått ett stenskott eller en spricka i glaset. Glasskador kan nämligen skada torkarbladen vilket gör att de riskerar att repa din vindruta. Torkarblad som inte tar bort smuts eller vatten ordentligt eller som gnisslar, vibrerar eller tar ojämnt vid användning bör bytas. Vid en körsträcka över 3000 mil per år så rekommenderar vi att torkarbladen byts var sjätte månad.

Spolarvätska?

Se till att fylla på med spolarvätska regelbundet så att torkarbladen inte går torra på rutan. Detta kan orsaka repor och slitage på glaset. Du kan alltid köpa spolarvätska i samband med till besök hos Carglass®.

Vid tvättning av bilen?

För att undvika repor på bilglaset men även på billacken bör du tänka på hur du tvättar din bil. Använd inte gamla tvättsvampar och börja alltid uppifrån för att jobba dig nedåt när du skrubbar bilen. Detta minskar risken för att grus och smuts som samlats i underkant av bilen fastnar i tvättsvampen och repar bilglaset och lacken även i överkant.

Isskrapa på vintern

På vintern när du skrapar bilrutorna finns det risk för att du repar glaset om du använder fel redskap. För att undvika repor bör du endast använda dig av isskrapor som är tillverkade för att just skrapa bilrutor med, ingenting annat. 

Boka tid